00-680 Warszawa
ul. poznańska 6/8
tel. 22 622 46 64

Zdobądź poszukiwany zawód kucharza

Jeśli chcesz osiągnąć mistrzo-
stwo w kuchni i zdobyć nowe uprawnienia zawodowe, zapo-
znaj się z naszą ofertą eduka-
cyjną, która dostosowuje się do potrzeb rynku pracy. Osoby pracujące mogą skorzystać z nowych form kształcenia - kwalifikacyjnych kursów zawodowych lub nauki w zaocznym Liceum dla Dorosłych.

Uznana szkoła z pasją
i doświadczeniem

Witamy na stronie Prywatnego Zespołu Szkół Gastronomicz-
no-Hotelarskich dla Dorosłych w Warszawie. Nasza pla-
cówka istnieje od 1993 roku i posiada uprawnienia szkoły publicznej. Jej atutami są: doświadczona kadra nauczycielska, doskonale wyposażone pracownie zawodowe oraz lokaliza- cja w centrum Warszawy.